En drøm går i oppfyllelse

Helt siden jeg startet utgivelsen av prins Valiant i 1992 har jeg hatt en drøm om en dag også å kunne utgi min andre store helt i tegneserieverdenen - LANCE. Jeg har gjort gjentatte forsøk på å finne det som har vært nødvendig, men alt har vært mislykket. Jeg sitter med 230 utklipp fra amerikanske søndagssider fra riktig periode. Det har dessverre ikke vært nok. Men jeg har aldri gitt opp håpet om en dag...

Så en dag i juni 2011 har jeg kontakt med en god venn i Sverige, og han kan fortelle at et tysk forlag er i ferd med å utgi Lance i farger! Jeg kaster meg på telefonen og kommer i kontakt med det tyske forlaget, men de kan ikke hjelpe meg med mer en en kopi av sin første bok. (En særdeles vakker bok) Jeg får vite at det ikke er noen bestemte rettigheter til serien fordi serien nå er en såkalt "public domain comic". Men fargekopiene er laget av en portugiser - Manuel Caldas - som har eget tegne- serieforlag med utgivelser i både Portugal og Spania.

Jeg får en mailadresse og melder min interesse. Umiddelbart mottar jeg svar hvor det står at førtrykkmaterialet er tilgjengelig for en utgivelse på norsk! Hvordan skal jeg kunne få takket deg Manuel!

Dette er virkelig et stort øyeblikk! Endelig kan jeg gjennomføre min store drøm - LANCE i farger på norsk!

Dette er en tegneseriehistorisk begivenhet av de sjeldne. Serien vil bestå av 3 bøker hvor hele søndagssideserien blir presentert. Alle bøkene vil inneholde ekstrasider med stoff om serien og opphavsmannen Warren Tufts. For å vise helheten i dette fantastiske arbeidet, vil også dagsstripeserien blir vist. Serien gikk opprinnelig som søndagserie i USA fra 1955 til 1960 og består av 261 herlige helsides fargesider.

Gled dere - det gjør jeg. Ridabu ultimo august 2011

LANCE - historikk og oversikt

Lance går av mange for å være en av de aller beste tegneseriene som noen gang er laget. Den anerkjente amerikanske tegneseriekritikeren Bill Blackbeard har skrevet at han ser på Lance som:

"the best of page-high adventure strips undertaken after the 1930s"

Dette er en westernserie som mer retter seg mot et voksent publikum enn de mer tradisjonelle westernseriene vi kjenner fra femti- og sekstitallet. Serien er fram til nå bare gjengitt som fargeserie i amerikanske søndagsaviser fra 5. Juni 1955 til 29. mai 1960. I alt 261 fantastiske fargesider. Serien er skapt av Warren Tufts (som vi skal komme tilbake til i neste bok). Tufts var en sjeldent begavet tegner, inspirert av mestere som Hal Foster og Alex Raymond. Dette går tydelig fram av hans sidekomposisjon og tegneteknikk. Det er en ren nytelse å se/lese/studere Lance.

Serien er spesiell på flere måter. Ved siden av være mer rettet mot et voksent publikum, tar den også opp temaer som var tabu i USA på femtitallet (og i konservative kretser den dag i dag) som kvinnemishandling og utenomekteskapelig forhold. Dette gjorde sitt til at serien ikke fikk den utbredelse den fortjente i USA.

Lance startet som helsideserie 5. Juni 1955 og fortsatte slik til og med side 85 den 13. Januar 1957. Deretter ble den distribuert som halvside og tabloidside fram til side 261 den 29. Mai 1960.

Som nevnt var Tufts inspirert av Hal Foster, og på de første 81 sidene fram til 16. desember 1956, ser vi dette tydelig ved at sidene har samme oppsett som prins Valiant. Tekstene ligger inne i rutene med ulik plassering avhengig av sammenhengen mellom tekst og bilde. Side 82 gir en introduksjon til det som skal komme, og på side 83 tar Tufts i bruk pratebobler, og deretter veksler serien mellom bare tekst inne i rutene og pratebobler.

Disse endringene kan dessuten ha hatt sammenheng med at Tufts introduserte dagsstripeversjonen på samme tid - 14. Januar 1957.

Av en eller annen grunn har Lance aldri vært utgitt i farger. En svart/hvit versjon har blant annet vært gjengitt i svenske Western på 80-tallet. Den første farge- utgaven,såvidt jeg har kommet fram til, er Manuel Cardas utgave i 2011.


Dagstripe nr 11 fra januar 1957

LANCE - innhold og tidsepoke

Bakteppet for Lance er lagt til en av de viktigste epokene i amerikansk nasjons- bygging - 1834 til 1847. I denne perioden ble grensene flyttet vestover. Nye landområder ble lagt under føderalt styre på bekostning av både indianersamfunn og meksikanere. Kampen mot indianerne og krigen mot Mexico, er viktige elementer i serien om Lance og hans liv.

Det hele starter med at den unge nyutdannede løytnant Lance St. Lorne ankommer fort Leawenworth, som er en utpost for de forente staters 1. Dragonregiment. Lance er en villstyring som ønsker action og som er lite tilfreds med å sitte å vente på at ting skjer. Han kommer derfor raskt i tottene på sin sjef, noe som muliggjør at han og hans etter hvert gode venn sersjant Blaze får oppdrag utenfor fortet.

Lance`s arbeidsoppgaver fører han stadig vestover, og vi er med på mange av de episodene som formet USA til det vi kjenner i dag. Tufts gir raskt Lance et ansikt som gjør at vi blir godt kjent med ham. Serien følger ham gjennom 13 år, og på lik linje med prins Valiant er også dette en såkalt utviklingsserie.

Lance blir beskrevet på en måte slik at vi etterhvert kjenner han godt, både på godt og vondt. På samme måte som i prins Valiant, legger Tufts inn mellomspill som rammer inn overgangen til de store begivenhetene på en elegant måte. Han viser gjennom hele serien sitt unike tegnetalent i form av både mange detaljer og store vidstrakte naturbilder.

Tufts panoramabilder fra den vakre naturen i det området Lance opererer, er alle identiske med hvordan det er i virkeligheten. Han har fått spesielt mye anerkjennelse for sine bilder fra Grand Canyon.

Vi skal ikke her foregripe begivenhetenes gang ved å gå for mye i detalj rundt selve handlingen, men vi gjengir nedenfor en oversikt over de ulike episodene og tids- angivelse for når det skjedde.

LANCE - episodeoversikt
Loud Thunder Side 1 - 15 Høsten 1834
Jegere og speidere Side 16 - 55 Vinter/vår 1835
Begynnelsen Side 56 - 58 1776 - 1834
Kit Carson Side 59 - 78 Sommer/høst 1835
Many Robes Side 79 - 85 Vinter 1835/1836
Valle Side 86 - 114 Vår 1836 - sommer 1837
Rangere Side 115 - 127 Sommer/høst 1837
Passet Side 128 - 139 Vinter 1837
Washington Side 140 - 145 Vår 1838
Billy Benedict Side 146 - 161 Sommer 1838
California uavhengig Side 162 - 188 1838/1845
Krigen med Mexico Side 189 - 201 1845
Hvetedyrkeren Side 202 - 219
El Carnicero Side 220 - 231
Papita Side 232 - 243
Nelly Gray Side 244 - 261 1847

Noen vignetter
LANCE - utfordringer

Det er imidlertid noen utfordringer i denne sammenhengen. Fra bok nr 2 i både den portugiskiske og tyske utgaven gjengis både søndagssideserien og dagsstripeserien i samme bok. Dette er tydeligvis gjort for å vise helheten av serien i denne hektiske fasen når begge deler kom samtidig. Vi synes at seriens fantastiske fargsider må stå alene, og vi har derfor valgt å utgi hele søndagssideserien i tre bøker og dagsstripene som en tilleggsbolk til slutt. Etter vår mening gir dette et bedre sluttprodukt hvor vi utelukkende fokuserer på de fantastiske fargesidene uten å innta svart/hvit sider ved siden av som etter vår mening virker forstyrrende. Og dere skal selvfølgelig få alt!

Slik fremstår sidene i den portugisiske versjon med både dagsstriper og søndagsside på annenhver side

Det ville vært meningsløst å oversette navn som "Many Robes".

En av episodene har en noe spesiell betegnelse som er vanskelig å oversette. Det gjelder episode 14 (s.220 - s.231) Wheatcroft. I mangel av et bedre forslag, har vi valgt å kalle denne episoden "Hvetedyrkeren".

Alt i alt har det vært en fornøyelse å arbeide med serien, og vi håper at dere er fornøyd med sluttproduktet.